«Οι υγρότοποι φιλοξενούν το 40% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, προστατεύουν από τις πλημμύρες και τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, καθιστούν το κλίμα ηπιότερο, υποστηρίζουν την αλιεία, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Προσφέρουν επιστημονική έρευνα, οικοτουριστικές δραστηριότητες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αναψυχή.

Ο μικρός αστικός υγρότοπος της περιοχής μας στην παραλιακή ζώνη Ναυπλίου Ν Κίου και στην Ν. Κίο  κρύβει χιλιάδες μικρά θαύματα

ΚΠΕ Νέας Κίου

Φωτο: Υγρότοπος «Καλύβια» - Παραλιακή Ναυπλίου- Νέας Κίου
(Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)