Η άμπωτη στην παραλιακή ζώνη Ναυπλίου Ν Κίου στις 21-3-22. Εντυπωσιακές εικόνες. Φάνηκαν εξαιρετικά οι αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις

https://youtu.be/krorrfBsN_I?t=4