Πέρα από κάθε προσμονή εκατοντάδες πολίτες ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα των φίλων του υγρότοπου την Κυριακή 28-2-2021 για μια ανθρώπινη αλυσίδα προστασίας του αργιλικού κόλπου από τη ρύπανση.

Με την παρουσία τους δήλωσαν ότι θέλουν :

Σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Να αλλάξει ο φορέας διαχείρισης και να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας από όλους.

Να ανακαλύψουμε το «θησαυρό¨ που υγρότοπου με τα δεκάδες πουλιά στο παραλιακό μέτωπο Ναυπλίου Ν Κίου και διαπίστωσαν και την αδιαφορία όλων των αρμοδίων για την περιοχή.