Μπορεί να υπάρχει μια δημόσια ενημέρωση για τα αποτελέσματα των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού που πέφτουν στον Αργολικό κόλπο;

Μια δημόσια ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ για τις αναλύσεις των νερών στην περιοχή εκβολής του βιολογικού στον Αργολικό κόλπο (1-2-2022) παρουσίασε όλους του δείκτες εκτός των ορίων που ορίζει ο νόμος.

Ενδεικτικά στις οχτώ δειγματοληψίες που έγιναν μέσα σε διάστημα μιας ώρας τα κολοβακτηρίδια μετρήθηκαν από 592/100 ml έως 362/100 ml με επιτρεπτό όριο σύμφωνα με το νόμο τα 250/100 ml και οι εντερόκοκκοι μετρήθηκαν από 308/100 ml έως 172/100 ml με όριο σύμφωνα με το νόμο 100/100 ml (η αναφορά των ορίων του νόμου γίνεται από το ΠΑΚΟΕ)

Φυσικά εξακολουθούν τα προϊόντα του βιολογικού και διοχετεύονται στην παραλία, την αυθαίρετη κατασκευή που έχει γίνει. Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με τον υποθαλάσσιο αγωγό που δεν είναι σε χρήση εδώ και χρόνια.

Ανεπίσημα κάποιοι αμφισβητούν τις μετρήσεις.   Ας μας ενημερώσει επίσημα ένας φορέας του νομού για την ποιότητα τω λυμάτων.

Να ενημερώσουμε επίσης, ότι στη Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας των βιολογικών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα δειγματοληψιών έχει σταματήσει τον Αύγουστο του 2021. Τι γίνεται. Είναι υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο η ανάρτηση των δειγμάτων.

Μπορείτε να εσείς να δείτε τα αποτελέσματα πατώντας το LINK αναζητώντας το βιολογικό Ναυπλίου Άργους.    http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/WtpViewApp.aspx#

Φωτογραφία είναι από τη παροχή των προϊόντων του βιολογικού στη θάλασσα στις 17-2-2022. Ακόμα και η εικόνα των νερών μήπως μας δείχνει κάτι;